TYRKYS

TyrkysFyzikální vlastnosti:
Chemické složení: CuAl6(PO4)4(OH)8 · 4H2O
Tvrdost: 5-6
Hustota: 2.6 – 2.8 g/cm3
Index světelného lomu: 1,61 – 1,65
Krystalová soustava: trojklonná
Krystalový habitus: skrytě krystalický, masivní, kompaktní, může tvořit žilky, hnízda, konkrece, vzácně krystalický
Barva: jasně modrá, modro zelená
Lesk: matný, skelný, voskový
Průhlednost: průhledný a průsvitný (krystalický), neprůhledný
Štěpnost: dokonalá
Lom: lasturnatý, nerovný
Vryp: bílý, namodralý, nazelenalý

Tyrkys

Jména:

česky: Tyrkys
Označení tyrkenit patří napodobeninám tyrkysu – barvený magnezit nebo howlit. Podoba jmen má komerční původ.
anglicky: Turquoise
Název tyrkys je odvozen z francouzského slova turquiose – turecký. Do Evropy byl tyrkys zprostředkováván z iránských nalezišť právě přes Turecko.
Historické synonymum  z perštiny: Kallait

Co to je:

Tyrkys řadíme do skupiny fosfátů.

Jak vzniká:

Tyrkys je druhotný minerál vznikající hydrotermální přeměnou. Jedná se o geologický proces, při kterém se mění složení původní horniny. Při vzniku tyrkysu se hornina přizpůsobuje působení vody, obohacené o minerální látky. Za různé teploty a tlaku prostupuje voda horninou a mění její chemické složení i fyzikální vlastnosti.
Ke vzniku tyrkysu dochází v různých geologických prostředích, obvykle v suchých a teplých podnebných oblastech. Přeměnou ve vyvřelých alkalických horninách s obsahem mědi, ke které dochází působením magmatogenních vod, se usazuje v první alterační (přeměněné) zóně měďných ložisek. Ve vyvřelých horninách s obsahem hliníku, nebo v usazených horninách obsahujících fosfát, se za působení meteorických vod tvoří žíly a konkrece.
Krystalický tyrkys tvoří pseudomorfózy po ortoklasu a apatitu.

Naleziště:

Mezi nejznámější dnes patří Čína, USA, Kongo, Austrálie, Chile.
USA
Nachází se na území indiánské rezervace Navajo. Tyrkysy zde mají nádhernou modrou barvu a vyskytují se ve formě konkrecí.
Čína
Tyrkysy nacházející se v himalájské oblasti Číny, mají modro zelenou barvu a obsahují zbytky mateční horniny.
Do Evropy se první tyrkysy dostaly přes Turecko z nalezišť na území dnešního Iránu.

Historie:

Tyrkys patří k prvním drahým kamenům ceněným civilizacemi po celém světě. Po tisíciletí je využíván jako amulet a šperk v Egyptě, Persii, Severní a Jižní Americe, Tibetu a Číně. Nejstarší známá naleziště tyrkysu byla v Iránu ( znám 2000 let), Číně a na Sinajském poloostrově.
V Sinaji byl ceněn od dob první dynastie egyptských panovníků (3 000 let přn.n.l.) a možná dobýván Egypťany už i dříve.
Hlavní zaujetí pro tyrkys vycházelo z modré barvy tohoto kamene. V Persii (Irán) se tyrkysy nejlepších barev nazývaly  Aseman – Nebe. Podobně indiánské národy nazývají tyrkys „z nebe ukraden“.

Galerie:

TyrkysTyrkys náhrdelníkTyrkys kámenTyrkys náhrdelníkTyrkys donutTyrkys náhrdelník

Zdroje informací:

Zimák J. (1994): Úvod do genetické mineralogie. Olomouc.
www.mindat.org

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Kallait

This entry was posted in Drahé kameny and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.