KŘEMEN ŽELEZITÝ

Křemen železitý Česká republikaFyzikální vlastnosti:
Chemické složení:
Tvrdost:
Hustota:
Index světelného lomu:
Krystalová soustava:
Forma výskytu:
Barva:
Lesk:
Průhlednost:
Štěpnost:
Lom:
Vryp:

Křemen železitý Česká republika

Železité křemeny jsou zajímavou a vzhledově různorodou skupinou křemenů, které jsou zbarvené železitými oxidy. Vyskytují se v zemitých odstínech žluté, hnědé, červené a okrové. Nejkrásnějším typem této křemenné odrůdy jsou tzv. železité hvězdovce. V některých železitých křemenech se vyskytují také zrna hematitu, která mají po vyleštění kovově stříbrnou barvu. Železité křemeny vznikaly během vulkanické činnosti v oblasti barrandienu. Jejich vznik byl podmíněn přenosem oxidu křemičitého z hydrotermálních roztoků do akumulací železitých rud hromadících se v ordovickém moři. Jsou známé hlavně z komárovských vrstev českého ordoviku v okolí Řevnic, Zaječova a Hořovic.

This entry was posted in Minerály and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.