PORCELANIT ŠEDÝ

Porcelanit šedýFyzikální vlastnosti:
Chemické složení:
Tvrdost:
Hustota:
Index světelného lomu:
Krystalová soustava:
Forma výskytu:
Barva:
Lesk:
Průhlednost:
Štěpnost:
Lom:
Vryp:

Porcelanit šedý ČESKÁ REPUBLIKA

Porcelanit je kontaktně přeměněná hornina, která vzniká při styku jílů s vyvřelými horninami. Působením horkého magmatu, většinou sopečného původu, dojde při teplotách okolo 1000 °C k vypálení jílu na materiál podobný porcelánu. Porcelanit šedý je nejrozšířenějším typem v lokalitě Bučník v České republice. Jeho základním rysem jsou černé stromečkové útvary způsobené oxidy manganu. Díky této kresbě si vysloužil přízvisko „stromečkový porcelanit“. Kompaktní materiál s pěknou kresbou se používá k výrobě šperků a drobných ozdobných předmětů.

This entry was posted in Minerály and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.