EPIDOT

EpidotFyzikální vlastnosti:
Chemické složení:
Tvrdost:
Hustota:
Index světelného lomu:
Krystalová soustava:
Forma výskytu:
Barva:
Lesk:
Průhlednost:
Štěpnost:
Lom:
Vryp:

Epidot

Epidot je křemičitan vápníku, hliníku a železa. Jde o poměrně rozšířený horninotvorný minerál. Epidot je zelený, žlutozelený, šedozelený nebo šedý, dokonale štěpný, většinou neprůhledný, vzácněji průsvitný až průhledný. Tvoří zrnité, stébelnaté a celistvé agregáty, poměrně často také dobře omezené sloupcovité krystaly. Je typický pro kontaktní mramory, skarny i žíly alpského typu, z nichž pocházejí jeho nejhezčí ukázky. Epidoty z Jihoafrické republiky z oblasti Transvaalu mají vedle příjemně zelené barvy i zajímavou mozaikovitou strukturu.

Galerie:

Epidot  Epidot  tromlovanýEpidot  tromlovaný

This entry was posted in Minerály and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.