BÝČÍ OKO

Býčí okoFyzikální vlastnosti:
Chemické složení:
Tvrdost:
Hustota:
Index světelného lomu:
Krystalová soustava:
Forma výskytu:
Barva:
Lesk:
Průhlednost:
Štěpnost:
Lom:
Vryp:

Býčí oko

Býčí oko je forma křemene, která je prostoupena paralelními vlákny tzv. krokydolitového azbestu, vláknité odrůdy amfibolu riebeckitu či magnezioriebeckitu. Příjemně červenohnědé zbarvení získává tato barevná forma „oka“ při částečné přeměně amfibolu a oxidaci jeho železnaté složky. Býčí oko je typické proměnlivým hedvábným leskem, který vynikne vhodným vybroušením. Býčí oko je v přírodě poměrně vzácné, většinou se vyrábí vypalováním z tygřího oka za teploty okolo 500 °C. Vyskytuje se pouze v několika málo světových lokalitách, z nichž absolutně nejznámější jsou naleziště v pohoří Doorn v Jihoafrické republice.

Galerie:

Býčí okoBýčí oko

This entry was posted in Drahé kameny and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.