KŘIŠŤÁL S TURMALÍNEM

Křišťál s turmalínem BrazílieFyzikální vlastnosti:
Chemické složení:
Tvrdost:
Hustota:
Index světelného lomu:
Krystalová soustava:
Forma výskytu:
Barva:
Lesk:
Průhlednost:
Štěpnost:
Lom:
Vryp:

Křišťál s turmalínem Brazílie

Křišťál je nejčistší průzračnou odrůdou krystalovaného křemene. Za určitých okolností při změně kyselosti, parciálního tlaku kyslíku, obsahu oxidu uhličitého či koncentrace hydrotermálních roztoků dochází ke vzniku dalších minerálů uvnitř křišťálové hmoty. Tyto uzavřeniny se nazývají inkluze. V pegmatitových ložiscích s vysokým obsahem boru se nacházejí křišťály s inkluzemi turmalínů. Obvykle je to černý skoryl nebo hnědý dravit. Vzácněji se setkáváme s barevnými odrůdami jako rubelit (nachový), verdelit (zelený) a indigolit (modrý). Nejznámější ukázky turmalínových inkluzí pocházejí z brazilských nalezišť ve státě Minas Gerais.

This entry was posted in Drahé kameny and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.