APATIT

ApatitFyzikální vlastnosti:
Chemické složení:
Tvrdost:
Hustota:
Index světelného lomu:
Krystalová soustava:
Forma výskytu:
Barva:
Lesk:
Průhlednost:
Štěpnost:
Lom:
Vryp:

Apatit

Apatit je nejrozšířenější přírodní fosforečnan. Většinou tvoří zrnité agregáty a sloupečkovité krystaly rozmanitých barev – od bezbarvé, bílé, žluté, růžové, šedé, zelené, modré až po fialovou a hnědou. Kvůli této vzhledové různorodosti jej mineralogové často zaměňovali s jinými nerosty. Ve starém Řecku jej nazývali apatán (česky „klamat“, odtud pak starší český název klamavec). Apatity jsou v přírodě hojné, vyskytují se v pegmatitech, na hydrotermálních žilách i v některých přeměněných horninách. Apatit je důležitou surovinou chemického průmyslu, používá se na výrobu hnojiv či zápalek. Kvalitní apatity jsou vyhledávány sběrateli. Krásné modré krystaly pocházejí ze státu Minas Gerais v Brazílii.

Galerie:

APATIT

This entry was posted in Minerály and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.