KŘIŠŤÁL

KřišťálFyzikální vlastnosti:
Chemické složení:
Tvrdost:
Hustota:
Index světelného lomu:
Krystalová soustava: pseudohexagonální
Forma výskytu:
Barva:
Lesk:
Průhlednost:
Štěpnost:
Lom:
Vryp:

Křišťál

Křišťál je nejčistší průzračnou odrůdou krystalovaného křemene. Vyskytuje se často na trhlinách některých sedimentů, krystalických břidlic (tzv. alpské žíly) či v dutinách pegmatitů. Vzniká krystalizací z velmi čistých křemičitých hydrotermálních roztoků. Nejčastěji tvoří pseudohexagonální krystaly, někdy až několik dm velké. Využíval se již v pravěku na výrobu kamenných nástrojů, amuletů i kultovních předmětů.
Překrásné křišťály pocházejí z velkých dutin v Alpách, Madagaskaru i na Urale. V oblasti Belo Horizonte v Brazílii se nacházely krystaly o váze až 40 tun. Křišťál je velmi oblíbeným drahým kamenem, využívá se také v optickém průmyslu či elektronice.

Galerie:

křišťál drůzakřišťálkřišťálkřišťálová koulekřišťálkřišťálový slon

This entry was posted in Minerály and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.