TYGŘÍ OKO

Tygří okoFyzikální vlastnosti:
Chemické složení:
Tvrdost:
Hustota:
Index světelného lomu:
Krystalová soustava:
Forma výskytu:
Barva:
Lesk:
Průhlednost:
Štěpnost:
Lom:
Vryp:

Tygří oko Jižní Afrika

Tygří oko je křemen prostoupený paralelními vlákny tzv. krokydolitového azbestu, vláknité odrůdy amfibolu riebeckitu. Typické žluté až žlutohnědé zbarvení získává tygří oko při rozkladu amfibolu a oxidaci jeho železnaté složky. Tygří oko tvoří několik centimetrů mocné žíly v hnědém kvarcitu. Žíly se nacházejí pod povrchem. K získání hodnotného materiálu je nutno odtěžit značné množství mateční horniny. Vyskytuje se pouze na několika málo světových lokalitách, z nichž absolutně nejznámější jsou naleziště v pohoří Doorn v Jihoafrické republice. Tygří oko je typické proměnlivým hedvábným leskem a nádhernou zlatou barvou. Používá se na výrobu exkluzivních figurek a šperků.

Galerie:

Tygří okoTygří oko tygrTygří oko

This entry was posted in Minerály and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.