ACHÁT KRAJKOVÝ

achát krajkovýFyzikální vlastnosti:
Chemické složení: SiO2
Tvrdost: 6.5 – 7
Hustota: 2.57-2.64
Index světelného lomu: 1.53-1.55
Krystalová soustava: trigonální, skrytě krystalický, mikroskopicky vláknitý
Forma výskytu: náteky, krápníky, kůry, pseudomorfózy,  ledvinité útvary, žíly
Barva: různobarevný, složité propletené vzorce, připomínající lem krajky
Lesk: skelný, matný, hedvábný
Průhlednost: neprůhledný
Štěpnost: není
Lom: nerovný, lasturnatý
Vryp: bílý

Achát krajkový Mexico

Synonyma a označení:

Česky: krajkový achát, druhé nejčastěji používané označení je mexický achát.
Anglický název: Crazy Lace Agate, Mexico Agate
Existuje celá řada krajkových achátů, které nesou jméno farmy, kde se nacházejí nebo jméno jejich nálezce. Tato označení jsou spíše specifikací poddruhů krajkového achátu, než samotným druhem.

Co to je:

Achát patří k odrůdám chalcedonu, což je obecný název pro vláknitý kryptokrystalický křemen. Krajkový achát se vyskytuje v široké škále barevných odstínů, typické jsou pro něj složité  vzorce, připomínající lem krajky.

Jak vzniká:

Ke vzniku achátů existuje několik teorií. Žádná z nich ale nedokáže objasnit celou škálu formací, ve kterých se tento minerál vyskytuje. Obecně pro acháty platí, že vznikaly usazováním křemičitých roztoků v dutinách mateční horniny. Roztok byl po určitou dobu gelového charakteru, a k usazování docházelo postupně. Díky tomuto pomalému tuhnutí se mohly uvnitř roztoku utvořit různorodé páskové formace, pro acháty tak typické.
Krajkový achát vznikal usazováním křemičitých roztoků v dutinách vápence. V usazených horninách vznikají acháty stejným procesem jako v dutinách vyvřelých hornin, liší se pouze svým tvarem. Acháty které vznikly v čediči, tvoří pravidelné útvary, tzv.pecky. V usazených horninách nacházíme acháty spíše ve formě žil a bloků.

Naleziště:

Austrálie, Mexiko
Mexiko
V Mexiku se krajkové acháty nacházejí v mírně hormaté a vyprahlé pouštní oblasti Chihuahua na severu země. Díky nehostinným klimatickým podmínkám (letní teploty přesahují 45°C ) a obtížné dostupnosti lokalit, zůstaly krajkové acháty po dlouhou dobu skryty zájmu širší veřejnosti.
První sběratelé z USA začali navštěvovat tuto oblast kolem roku 1945. Časem se sběru začali věnovat i místní farmáři, pro které byly acháty možností přivýdělku. Skutečná průmyslová težba se v oblasti otevřela až v 90. letech 20.století.
Krajkové acháty z Mexika nabízejí nádhernou paletu sytých pastelových barev a vzorců, které dokáží sebrat dech nejednomu sběrateli. Některé původní zdroje jsou už dnes zcela vyčerpané, ale přísun kvalitní suroviny je i nadále zajištěn z lokalit mladších.
Austrálie
Krajkové acháty se zde těží na dobytčích farmách v okolí města Newman v Západní Austrálii. Těžba probíhá v povrchních sedimentech za pomoci bagrů a zbíjecích kladiv.
Australské acháty jsou poněkud fádnějších, nevýrazných, spíše pískových barev. Přesto i jejich kresba je  při bližším pohledu velmi zajímavá.

Historie:

Acháty jsou lidstvu známy tisíciletí. Stejně jako pazourek a jaspis, byl achát nejprve využíván k výrobě nástrojů a zbraní na lov. Později začaly být užívány k výrobě šperků – broží, naušnic, náhrdelníků, ale táké váz, mís, šperkovnic apod.
Achát je odvozen od jména řeky Acheres (dnešní Drillo) na Sicílii, kde bylo jedno z hlavních nalezišť achátů starověkého Řecka. Další významné naleziště Starověku bylo v poušti nedaleko Cairo. Tamní acháty byly známy především svými fantaskními kresbami.

V alžbětínské Anglii se Achát (Agate) říkalo kamejím (reliéfní rytiny), které byly v této době v módě. Záměna pojmů vychází z tradičního používání achátů pro výrobu kamejí v antice, o kterou měla renesanční kultura velmi živý zájem v originále i napodobeninách.
Achát je rovněž biblickým kamenem z náprsníku nejvyššího kněze Árona (Exodus 28).

Galerie:

Achát krajkový bílýAchát krajkový červenýAchát krajkový Mexico

Zdroje informací:

www.mineralminers.com
www.outbackmining.com

http://www.farlang.com/gemstones/king-gems-decorative-stones/page_018;

Michael R. Carlson,  The Beauty of Banded Agates, 2002, ISBN 0-9721891-1-4
King. Gems Or Decorative Stones.

This entry was posted in Drahé kameny and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.