MOKAIT

MokaitFyzikální vlastnosti:
Chemické složení: SiO2
Tvrdost: 6.5 – 7
Hustota: 2.57-2.64
Index světelného lomu: 1.53-1.55
Krystalová soustava: klencová, skrytě krystalický, mikroskopicky vláknitý
Forma výskytu:  žíly, bloky
Barva: červená, hnědočervená, fialová, bílá, žlutá
Lesk: matný
Průhlednost: neprůhledný
Štěpnost: není
Lom: nerovný, lasturnatý
Vryp: bílý

Mokait

Jména:

Česky: mokait (mookait)
Anglicky: Mookaite; můžeme se setkat s řadou mylných anglických označení např.
Mookite, Mookalite, Mookerite, Mook Jasper apod.
Název podle naleziště Mooka Creek v Austrálii.

Co to je:

Mokait označuje kompaktní kryptokrystalickou křemičitou horninu, obsahující schránky radiolarií Windalia. Radiolarie jsou zkamenělé mořské jednobuněčné organizmy, které měly vápennou schránku a podílely se na tvorbě usazených hornin. Geologové podle výskytu mokaitu určují stáří hornin a odhadují geologické procesy v dané oblasti.
Mokait je nádherný kámen pastelových barev s kontrasty fialových, bílých a zemitých odstínů.

Jak vzniká:

Primární vrstvy usazených hornin, které obsahovaly vápenné schránky radiolarií, byly prostoupeny křemičitými roztoky, přičemž vznikla kompaktní hmota tvořená z více než 90% SiO2.

Naleziště:

Mokait se nachází v západní Austrálii, v blízkosti pohoří Kennedy Range na pozemcích tamních farmářů. Tvoří vrstvy či bloky v usazených horninách, těží se povrchově, za pomoci bagrů, sbíječek a krompáčů. Pro komerční účely začal být využíván mokait teprve nedávno.

Historie:

Pojmenování mokait se vztahuje k názvu naleziště – Mooka Creek. V jazyce původních obyvatel Austrálie znamená mooka „tekoucí vody“. Mooka Creek je ve skutečnosti spádovou oblastí podzemních vod na tomto území.

Galerie:

Mokait tromlovanýMokait náhrdelníkMokait náramek

Mokait přívěsekMokait náhrdelníkMokait

 

Zdroje informací:

www.outbackmining.com

This entry was posted in Drahé kameny and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.