JASPIS BREKCIE

Jaspis brekcieFyzikální vlastnosti:
Chemické složení: SiO2
Tvrdost: 6.5 – 7
Hustota: 2.57-2.64
Index světelného lomu: 1.53-1.55
Krystalová soustava: klencová, skrytě krystalický, mikroskopicky vláknitý
Forma výskytu:  žíly, bloky
Barva: červená, hnědočervená, hnědá, černá s bílými žilkami
Lesk: matný
Průhlednost: neprůhledný
Štěpnost: není
Lom: nerovný, lasturnatý
Vryp: bílý

Jaspis brekcie

Jména:

Česky: Jaspis brekcie
Anglicky: Brecciated Jasper

Co to je:

Odrůda chalcedonu, což je obecný název pro vláknitý kryptokrystalický křemen.

Jak vzniká:

Chalcedonová hmota vznikala postupnou sedimentací křemičitých roztoků, které byly vyplaveny z mateční horniny. Jaspisy často tvoří celé bloky mezi vrstvami sedimentů, mnohdy obsahují zkamenělé schránky rostlin, živočichů, nebo bakterií.
Podle složení okolních hornin se různí také složení jednotlivých druhů jaspisů. Obsahují až 20% jiných látek než SiO2.
Jaspis brekciový se skládá z ostrohranných úlomků hornin, které jsou prostoupeny křemičitou hmotou a tvoří naprosto kompaktní minerál. Jedna z teorií uvádí, že brekciový jaspis vznikl druhotnou mineralizací vrstev červeného jaspisu, které byly díky pohybům zemské kůry rozlámány a křemičitými roztoky opět spojeny dohromady.

Naleziště:

Jaspisy jsou velmi rozšířené a pocházejí z různých nalezišť na celém světě.
Jaspis brekciový mnohdy doprovází červený jaspis a nachází se mimo jiné v Jižní Africe, Indii, Rusku, Brazílii.

Historie:

Použití jaspisů bylo v dějinách lidstva velmi rozšířené. Používaly se k výrobě okultních předmětů, ozdob i nástrojů už v prehistorické době. Byl rozšířen ve starověkých kulturách Egypta, Mezopotámie i Řecka a Říma, odkud se zachovaly četné památky uměleckého řemesla (kameje apod.). Postavení jaspisu jako biblického kamene určilo jeho význam v symbolice středověkých památek. Zásadní přitom byla jeho barva. Nejvýznamnější byl jaspis zelený,  považovaný za základní kámen a hradbu Nebeského Jeruzaléma. Velká obliba jaspisů pro doplňky a obklady interiérů byla v renesanci.

Galerie:

Jaspis Brekcie

JAspis brekcie slonJaspis brekcie vejce
Zdroje informací:
This entry was posted in Drahé kameny and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.