JASPIS OBRÁZKOVÝ

Jaspis obrazkovyFyzikální vlastnosti:
Chemické složení:
Tvrdost:
Hustota:
Index světelného lomu:
Krystalová soustava:
Forma výskytu:
Barva:
Lesk:
Průhlednost:
Štěpnost:
Lom:
Vryp:

Jaspis obrázkový Namibie

Jaspisy jsou tvořeny směsí chalcedonu, opálu a jemnozrnného křemene s příměsí pigmentů různých barev. Hnědé zabarvení obrázkového jaspisu je způsobeno příměsí železitých oxidů. Barevné partie vytvářejí často zajímavé „obrázkové“ motivy, díky kterým získal i své pojmenování. Obrázkový jaspis se nachází v polopouštích jižní Namibie. Nejkvalitnější surovina pochází z okolí města Ai-Ais. Vznikl zde při sopečné činnosti, během které se uvolňovalo značné množství kyseliny křemičité. Přestože tvoří masivní bloky, pouze malá část suroviny má obrázkovou kresbu a je využitelná k dalšímu zpracování.

Galerie:

Jaspis obrázkový surovinaJaspis obrázkový slonJaspis obrázkový

This entry was posted in Minerály and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.