PORCELANIT OKÁČ

PORCELANIT OKÁČFyzikální vlastnosti:
Chemické složení:
Tvrdost:
Hustota:
Index světelného lomu:
Krystalová soustava:
Forma výskytu:
Barva:
Lesk:
Průhlednost:
Štěpnost:
Lom:
Vryp:

Porcelanit okáč ČESKÁ REPUBLIKA

Porcelanit je kontaktně přeměněná hornina, která vzniká při styku jílů s vyvřelými horninami. Působením horkého magmatu, většinou sopečného původu, dojde při teplotách okolo 1000 °C k vypálení jílu na materiál podobný porcelánu. Odtud pochází i synonymum porcelánový jaspis. Porcelanit okáč je charakteristický kruhovými oky tmavě zelené barvy s bílým okrajem uvnitř světle zelené porcelanitové matrice. Původ kamene není dosud plně objasněn. Některé teorie řadí tento typ horniny k fosilním útvarům. V lokalitě Bučník v České republice se vyskytuje velmi vzácně a je opravdovou sběratelskou raritou.

This entry was posted in Minerály and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.