CHRYZOPRAS

ChryzoprasFyzikální vlastnosti:
Chemické složení:
Tvrdost:
Hustota:
Index světelného lomu:
Krystalová soustava:
Forma výskytu:
Barva:
Lesk:
Průhlednost:
Štěpnost:
Lom:
Vryp:

Chryzopras Brazílie

Chryzopras je oblíbená jablečně zelená odrůda chalcedonu (mikrokrystalická odrůda křemene). Zelené zbarvení vzniká vlivem nevelké příměsi sloučenin niklu (kolem 1 %). Ze všech odrůd chalcedonu je chryzopras nejvíce ceněný. Název pochází z řeckého chrysos (zlatý). Vyskytuje se v hadcích, častý je v silikátových ložiscích niklu. Klasickou lokalitou jsou Szklary u Zabkovic v Polsku. Zeleně zbarvené kameny patřily k nejcennějším zejména ve středověku pro svoje postavení v křesťanské symbolice. Výrazné obliby dosáhl obzvlášť ve 14. století, kdy chryzoprasem, ciboušovskými ametysty a jaspisy nechal Karel IV. vyzdobit Svatováclavskou kapli na Hradčanech a také Kapli sv. Kříže na Karlštejně.

Galerie:

Chryzopras

 

This entry was posted in Minerály and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.