RYOLIT

RyolitFyzikální vlastnosti:
Chemické složení: křemen, živce
Tvrdost: 5/6
Hustota:
Index světelného lomu:
Krystalová soustava:
Krystalový habitus:
Barva: bílá, šedá, růžová, červená, zelená
Lesk:
Průhlednost: neprůhledný, místy průsvitný
Štěpnost:
Lom:
Vryp:

Ryolit

Jména:

Česky: Ryolit
Anglicky: běžně Rhyolite, synonymum Rain Forest Jasper.
Název odvodil německý cestoval a geolog F. von Richthofen (1860) od řeckého výrazu rheo téci.

Co to je:

Ryolit je obecný termín označující výlevnou horninu, která se skládá z křemene a alkalických živců, méně častěji plagioklasu. Může obsahovat i menší množství hornblendy či pyroxenů a v základní hmotě sklo.

Jak vzniká:

Ryolit vzniká vulkanickou činností, magma se vylévá na povrch a v několika fázích tuhne. V první fázi vznikají hrubé krystaly, v dalších jemnozrnná hmota, která vyplňuje póry mezi krystaly. Často se jedná o sklo a silikáty. Tvoří kupy, proudy, časté jsou ve vulkanických brekciích, ignimbritech nebo tufech.
V australských ryolitech převažuje plagioklas nad alkalickými živci. Při tuhnutí magmatu vznikají kulovité útvary – sférule, pro tento typ ryolitu charakteristické. Póry ryolitu bývají vyplněny opálem, achátem nebo chalcedonem.

Naleziště:

Ryolity jsou v přírodě hojně zastoupeny, setkáme se s nimi na všech kontinentech s vulkanickou minulostí.
Austrálie
Pohoří Mount Hay nedaleko města Rockhampton v Qeenslandu. Jiná australská varianta ryolitu pochází z Turee Creek v regionu Pilbara v západní Austrálii.

Historie:

Ryolit je poměrně nový materiál, uvedený na trh teprve nedávno. Jako dekorativní kámen se používá ve šperkařství a je využíván také v léčitelství.

Galerie:

Ryolit náhrdelníkRyolit donutRyolit kouleRyolit tromlovanýRyolit donutRyolit přívěsek

Zdroje informací:

Petrografické názvosloví
www.outbackmining.com

This entry was posted in Drahé kameny and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.