AMETYST

AmetystFyzikální vlastnosti:
Chemické složení:
Tvrdost:
Hustota:
Index světelného lomu:
Krystalová soustava:
Forma výskytu:
Barva:
Lesk:
Průhlednost:
Štěpnost:
Lom:
Vryp:

Ametyst

Ametyst je fialově zbarvená odrůda křemene. Fialové zbarvení vzniká působením ionizujícího záření na malou příměs železitých sloučenin v křemeni. Ametysty se vyskytují v bazaltech, kde vytváří krystalové výplně dutin značných rozměrů. Nejčastěji tvoří pseudohexagonální krystaly, někdy až několik decimetrů velké. Nejbohatší naleziště se nacházejí v Brazílii, kde jsou součástí masivního bazaltového výlevu, který zasahuje od státu Santa Catarina až k severním hranicím Uruguaye. Název ametyst pochází z řečtiny a ve volném překladu znamená „neopojný“. Řekové z ametystu ve starověku brousili pohárky na víno věříce v jeho schopnost zabránit opilosti.

This entry was posted in Drahé kameny and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.