RUBÍN FUCHSIT

Rubín fuchsitFyzikální vlastnosti:
Chemické složení:
Tvrdost:
Hustota:
Index světelného lomu:
Krystalová soustava:
Forma výskytu:
Barva:
Lesk:
Průhlednost:
Štěpnost:
Lom:
Vryp:

Rubín fuchsit INDIE

Rubín fuchsit je tvořen rubínem (červeně zbarvená drahokamová odrůda korundu – oxidu hlinitého), který zarůstá do zelené horniny s dominantním podílem fuchsitu. Fuchsit je odrůda slídy muskovitu s podílem oxidu chromitého. Rubín fuchsit vznikl přeměnou hornin s vysokým obsahem hliníku a současně s deficitem oxidu křemičitého. Při metamorfóze se jemnozrnný fuchsit koncentruje v úzkých lemech kolem rubínových krystalů, které mají často hexagonální průřez. Rubín fuchsit je oblíbený kámen pro výrobu sošek a ozdobných předmětů.

This entry was posted in Minerály and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.