HELIOTROP INDIE

Heliotrop IndieFyzikální vlastnosti:
Chemické složení:
Tvrdost:
Hustota:
Index světelného lomu:
Krystalová soustava:
Forma výskytu:
Barva:
Lesk:
Průhlednost:
Štěpnost:
Lom:
Vryp:

Heliotrop Indie

Heliotrop je odrůda zeleného chalcedonu s nápadnými červenými skvrnami, které jsou způsobeny příměsí hematitu a dalšími železitými sloučeninami. Jeho název pochází z řečtiny. Plinius jej popsal jako ceněný drahý kámen starověku. Jeho využití se opíralo spíše o přisuzované léčivé vlastnosti, jako dekorační kámen se používal jen zřídka. Pozdější křesťanská kultura v něm našla připodobnění ukřižování Ježíše Krista – červené skvrny v heliotropu byly kapkami krve, které se pod křížem dotkly země a zkameněly. V současnosti je heliotrop považován spíše za běžný polodrahokam, přesto je to kámen neobyčejně zajímavý. Známá světová naleziště jsou v Číně a Indii.

Galerie:

Heliotrop

This entry was posted in Minerály and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.