PREHNIT

PrehnitFyzikální vlastnosti:
Chemické složení:
Tvrdost:
Hustota:
Index světelného lomu:
Krystalová soustava:
Forma výskytu:
Barva:
Lesk:
Průhlednost:
Štěpnost:
Lom:
Vryp:

Prehnit Jižní Afrika

Prehnit je poměrně hojný křemičitan hliníku a vápníku. Bývá bezbarvý, šedobílý či zelený. Vždy je skelně lesklý. Vyskytuje se ve formě kulovitých agregátů, vzácněji tvoří tabulkovité krystaly. Vzniká na trhlinách a v dutinách bazických, magmatických a přeměněných hornin, zejména diabasů, gaber a amfibolitů. Byl objeven v roce 1788 v Jihoafrické republice a pojmenován podle svého objevitele plukovníka H. von Prehna. V Čechách je nejznámějším nalezištěm prehnitu amfibolitový kamenolom Markovice u Čáslavi. Krásné zeleně zbarvené prehnity pocházejí z jeho typového naleziště v Jihoafrické republice, z Mali a Číny.

This entry was posted in Minerály and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.