ACHÁT RŮŽOVÝ

achát růžovýFyzikální vlastnosti:
Chemické složení: SiO2
Tvrdost: 6.5 – 7
Hustota: 2.57-2.64
Index světelného lomu: 1.53-1.55
Krystalová soustava: trigonální, skrytě krystalický, mikroskopicky vláknitý
Forma výskytu: náteky,  kůry, geody, pecky pseudomorfózy, ledvinité útvary, krápníky, žilky
Barva: odstíny růžové, lososové, bílá
Lesk: skelný, matný, hedvábný
Průhlednost: neprůhledný
Štěpnost: není
Lom: nerovný, lasturnatý
Vryp: bílý

Achát růžový

Synonyma a označení:

Co to je:

Achát je odrůda chalcedonu, což je obecný název pro vláknitý kryptokrystalický křemen.
Růžové acháty jsou neprůhledné, mléčné s charakteristickým růžovým zabarvením.

Jak vzniká:

Existuje několik teorií, které vysvětlují vznik achátů, žádná z nich však nedokázala vysvětlit všechny možné formace ve kterých se tento minerál vyskytuje. Obecně  platí že acháty vznikaly usazováním křemičitých roztoků v dutinách mateční horniny. Roztok byl pravděpodobně gelového charakteru, k usazování docházelo postupně. Díky pomalému tuhnutí se mohly uvnitř roztoku utvořit různorodé páskové formace, které jsou pro acháty tak typické. Protože acháty jsou tvrdší než mateční hornina postupným zvětráváním se z této horniny uvolnily a byly přeneseny na druhotná naleziště.
Růžové acháty vznikaly před 180-140 miliony let v čedičové hornině. Erozním působením byla většina mateční horniny rozložena a zůstaly po ní štěrková ložiska achátů. Tyto masy achátových valounků byly dalším působením vody přeneseny na vzdálenější místa.

Naleziště:

Achát růžový se nachází spolu s botswanským achátem ve východní části Botswany na území o rozloze přibližně 300 km2. Celá oblast má polopouštní charakter savany, s vyschlými koryty řek. Voda se zde objevuje pouze nárazově v období dešťů a je velmi důležitým činitelem při transportu achátů na  dnešní naleziště. Acháty se zde netěží, ale volně sbírají na povrchu.

Historie:

Zájem o tyto acháty vzrostl kolem roku 1970 díky zvýšené poptávce z USA. Acháty byly po mnoho let vyváženy přes Jižní Afriku. Po vyhlášení nezávislé Botswany, vládní organizace zakázaly vývoz neopracovaných surových achátů a toto embargo trvá dodnes.

Galerie:

Achát růžový

achát růžovýachát růžový na struně

Zdroje informací:

www.mineralminers.com
Michael R. Carlson,  The Beauty of Banded Agates, 2002, ISBN 0-9721891-1-4

This entry was posted in Drahé kameny and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.