KŘIŠŤÁL FANTOM

Křišťál fantomFyzikální vlastnosti:
Chemické složení:
Tvrdost:
Hustota:
Index světelného lomu:
Krystalová soustava:
Forma výskytu:
Barva:
Lesk:
Průhlednost:
Štěpnost:
Lom:
Vryp:

Křišťál fantom Brazílie

Křišťál je nejčistší průzračnou odrůdou krystalovaného křemene. Ojediněle se vyskytují krystaly křišťálu s tzv. vnitřními krystalovými plochami mladší křemenné generace neboli fantomy, které bývají zvýrazněny jinými minerály. V závislosti na okolním prostředí to mohou být karbonáty, slída, hematit, rutil, grafit, chlorit, sulfidy apod. Každý takto vyloučený minerál udává barvu fantomu – hematit je červený, grafit černý, jehlice rutilu jsou zlaté. Fantomy porostlé chloritem mají zelenou barvu, mezi jejich nejznámější naleziště patří stát Minas Gerais v Brazílii. Křišťály s fantomy jsou mezi sběrateli žádanou mineralogickou raritou.

This entry was posted in Drahé kameny and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.